پرداخت اقساط در سالزبان تدریس طول تحصیل (سال)شهریه (سالانه ) رشته دانشکده
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
آشپزی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
بانکداری و بیمه
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فناوری کامپیوتر
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
رشد کودک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فناوری برق
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فیزیوتراپی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
طراحی گرافیک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
طراحی داخلی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
کمک های اولیه و فوری
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فن آوری ساخت و ساز
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
لجستیک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
طراحی لباس
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
گردشگری و مدیریت هتلداری
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
علم بی هوشی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
برق
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
ماشین آلات
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
برنامه نویسی کامپیوتر
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
مکاترونیک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
تکنیک های تصویربرداری پزشکی
کاردانی