پرداخت اقساط در سالشهریه (سالانه )زبان تدریس طول تحصیل (سال)رشته برنامه های فوق لیسانس
2
$8,000.00
ترکی
4
معماری
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
مدیریت کسب و کار
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
پرستاری
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
تغذیه و رژیم غذایی
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
تربیت بدنی و ورزش
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
فیزیوتراپی و توان بخشی
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
طراحی پارچه و لباس
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
موسیقی کلاسیک ترکی
دکترا