نامه پذیرش رسمی ونهایی پس از اتمام پرداخت واریزی به دانشگاه از طریق پست الکترونیکی برای شما ارسال می شود. و این شما را واجد شرایط درخواست ویزای دانشجویی در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه می کند.

اسکن صحفه اول پاسپورت-اسکن صفحه مهر ورود به ترکیه-عکس-بیمه حداقل یکساله-فیش واریزی مالیات به اداره مالیات -برگه دانشجویی از دانشگاه-فرم درخواست ویزا (راندو)

برای اینکه ببینید آیا کشور شما برای ورود به ترکیه به ویزا احتیاج دارد ، می  توانید از این لینک بررسی کنید

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa 


اگر برای ورود به ترکیه نیاز به ویزا دارید ، می توانید با نزدیک شدن محدوده زمانی به نامه رسمی پذیرش خود که در آن شما دانشجوی ما در ترکیه خواهید بود ، در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه درخواست ویزا کنید.

شما می توانید از طریق آدرس ایمیلزیر با ما تماس بگیرید تا بتوانیم نامه پشتیبانی ویزا را صادر کنیم.
international@halic.edu.tr


توجه: رد شدن ویزا ,استرداد ودیعه(دپوزیت) را به شما تضمین نمی کند