نامه پذیرش رسمی پس از اتمام پرداخت واریزی از طریق پست الکترونیکی برای شما ارسال می شود. و این شما را واجد شرایط درخواست ویزای دانشجویی در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه می کند.

 فرم درخواست ویزا حداقل 1 سال گذرنامه معتبر نامه پذیرش رسمی از دانشگاه هالیچ هزینه ویزا غیر قابل استردادبراxی جزئیات بیشتر ، لطفا با نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه تماس بگیرید.

 

برای اینکه ببینید آیا کشور شما برای ورود به ترکیه به ویزا احتیاج دارد ، می توانید از این لینک http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa بررسی کنید.

اگر برای ورود به ترکیه نیاز به ویزا دارید ، می توانید با نزدیک شدن محدوده زمانی به نامه رسمی پذیرش خود که در آن شما دانشجوی ما در ترکیه خواهید بود ، در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه درخواست ویزا کنید. با استفاده از لینک زیر می توانید اطلاعات مربوط به هر سفارت / کنسولگری را بررسی کنید:

شما می توانید از طریق آدرس international@halic.edu.tr با ما تماس بگیرید تا بتوانیم نامه پشتیبانی ویزا را صادر کنیم.توجه: رد شدن ویزا ,استرداد ودیعه(دپوزیت) را  به شما تضمین نمی کند.