لطفا توجه داشته باشید که اگر قرار است بیش از 90 روز در ترکیه طی یک دوره 180 روزه بمانید ، به هر دلیلی از جمله گردشگری ، باید مجوز اقامت ترکیه را دریافت کنید.دانشجویان بین المللی که بیش از محدوده مشخص زمانی ویزا ، اجازه اقامت یا دوره معافیت ویزا خودرا در ترکیه سپری کرده اند (برای برخی کشورها) با جریمه نقدی یا ممنوعیت سفر به ترکیه برای یک دوره بین 3 ماه تا 5 سال مواجه می شوند.توصیه می شود برای درخواست اجازه اقامت به دفتر بین المللی دانشگاه هالیچ مراجعه کنید. با مراجعه به دفتر ما می توانید شخصاً در دانشگاه اقدام کنید.

پس از کامل شدن ثبت نام خود می توانید  با مراجعه به وبسایت اداره مهاجرت شخصا اقدام کنید.
همچنین می توانید در روزها و زمان های مشخص با مراجعه به دفتر ما شخصاً اقدام کنید.
دوشنبه از ساعت 10:00-16:00 
سه شنبه از ساعت 10:00-16:00
چهارشنبه از ساعت 10:00-16:00
پنج شنبه از ساعت 10:00-16:00
جمعه از ساعت 10:00-16:00
یا می توانید برای پیگیری دقیق به صفحه "اجازه ویزا و اقامت" در وب سایت ما مراجعه کنید.
تمام مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت دانشجویی را پیدا کنید:
 مجوز اقامت معتبر  (فقط برای برنامه های تمدید / انتقال دانشجویی)-
کپی پاسپورت (صفحات اصلی + آخرین مهر ورودی)-
گواهی دانشجویی به زبان ترکی (می توانید از سیستم اتوماسیون Haliç / e-devlet دریافت کنید)-
 بیمه سلامت درمانی معتبر-
عکس پارامتریک-
 دریافت فرم درخواست (دستورالعمل ها در راهنمای زیر ذکر شده است)-
رضایت نامه + گواهی تولد (فقط برای متقاضیان زیر 18 سال - ترجمه شده و مهرتایید)